Condicions de compra

CONDICIONS DE COMPRA

Mitjançant les presents condicions de compra CAN BAYARRI S.L(d’ara endavant BAYARRI) informa els usuaris de la pàgina Web/App de la seva propietat (d’ara endavant “la Pàgina”), sobre les condicions de compra que regulen l’accés als serveis proporcionats per BAYARRI. La utilització de la Pàgina atribueix la condició de “Usuari” a tota persona física major d’edat interessada en els productes i serveis de BAYARRI i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions de Compra en la versió publicada per BAYARRI en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la Pàgina. En el cas que algun menor utilitzés la present Pàgina i realitzés alguna comanda s’entendrà que ho ha fet sota la supervisió i el consentiment dels seus pares o tutors. L’Usuari declara que és major d’edat sent enterament responsable de la veracitat d’aquesta declaració i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts en la Pàgina d’acord amb les condicions recollides en el present, les quals declara comprendre i acceptar. Tant l’accés a la Pàgina, com l’ús de la mateixa per l’Usuari, així com dels productes oferts i accessibles a través de la mateixa queden subjecte a la legislació aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari que serà enterament responsable d’aquest accés i correcte ús. La utilització de la Pàgina implica la total acceptació de les citades Condicions de Compra.

L’Usuari podrà disposar de la Informació General de BAYARRI en l’apartat Informació General dels “Termes Legals” de la present Pàgina.

La Pàgina està disponible en llengua castellana i en llengua catalana. L’Usuari podrà optar per una de les dues per a navegar per la mateixa i formalitzar la comanda. Les presents condicions de compra estaran disponibles al client en tot moment en la Pàgina.

La gestió i lliurament de la comanda sol·licitada i/o ticket o factura a través de la Pàgina, serà per recollida en tenda física.

Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat en la Pàgina els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Continuar”. En la pantalla li apareixeran els productes seleccionats amb el preu final (IVA o impost que li substitueix). 

Una vegada seleccionats els productes i determinat el preu de compra, a l’Usuari se li sol·licitarà que proporcioni una sèrie de dades personals necessàries per a dur a terme la gestió de la comanda sol·licitada. En el formulari de dades es determinaran els camps obligatoris per al procés de compra. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. A tals efectes, el tractament de les dades de caràcter personal dels Usuaris de la Pàgina es realitzarà conforme al que es disposa en la “Informació Bàsica”, la “Informació addicional sobre Protecció de Dades” i “Política de Cookies” de la Pàgina, per la qual cosa li sol·licitem que, si us plau, ho llegeixi. Només podran sol·licitar i contractar el servei de comandes de pizzes les persones físiques majors d’edat, és a dir, el portal de comerç electrònic que ofereix la Pàgina es dirigeix a majors d’edat. L’Usuari declara i garanteix que és major d’edat sent enterament responsable de la veracitat d’aquesta declaració i que les dades incorporades en el registre siguin veraços i exactes.

Per a finalitzar el procés de registre en la compra del producte seleccionat, l’Usuari haurà de llegir la informació bàsica de protecció que es presenta en el formulari de registre (i la informació addicional en cas que requereixi més informació) i les presents Condicions de Compra que es troben accessibles en tot moment en el lloc web. En el pagament amb targeta financera, de crèdit o dèbit, s’hauran d’introduir les dades financeres sol·licitades per l’entitat bancària i prémer el botó “Acceptar”;en aquest moment es produirà el càrrec corresponent a la targeta. 

Només s’admetran com a mitjans de pagament les targetes financeres establertes i acceptades en la Pàgina (no s’admetran targetes financeres estrangeres). A l’Usuari que hagi realitzat el pagament mitjançant targeta financera se li lliurarà en el seu domicili o en l’establiment corresponent un “Justificant de Lliurament” del producte sol·licitat.

BAYARRI gestiona els seus pagaments a través d’una passarel·la que garanteix que les transaccions es realitzen en un entorn segur sobre la base de la normativa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) certificat en la versió 3.0 nivell 1. Redsys, S.L. és el processador de pagaments de BAYARRI, que garanteix que les transaccions dels seus usuaris es realitzen en un entorn segur sobre la base d’aquesta normativa. El compliment de la normativa PCI-*DSS l’exigeixen les marques internacionals de targetes (Visa, Mastercard, etc.) amb l’objectiu de regular els estàndards de seguretat de la informació i identitat de targetes de pagament, així com els mecanismes de manipulació, emmagatzematge i gestió de les dades de targetes de crèdit i dèbit per part d’entitats financeres, comerços i empreses integradores proveïdors de serveis de mitjans de pagament. Per a l’Usuari que dugui a terme un procés de “tokenización” de la targeta, BAYARRI informa que totes les operacions que es realitzen amb la targeta a través de la Pàgina, garanteixen l’encriptat de les dades des del seu punt d’origen fins al punt de destinació. BAYARRI no conserva cap dada de la seva targeta bancària; només es conserva un numero de “token” i un número d’operació que relaciona el seu usuari amb les dades de pagament.

Així mateix, l’Usuari pot formular una queixa o reclamació en relació amb el servei prestat en la pàgina Web en l’adreça [email protected], que apareix en l’apartat Contacte de la pàgina Web i  BAYARRI es posarà en contacte amb vostè en l’adreça d’e-mail que proporcioni amb la finalitat de respondre-li al més aviat possible. Així mateix, existeixen fulles de reclamacions a la disposició de l’Usuari en el local Forn de Sant Pere.

Desistiment

BAYARRI informa l’Usuari que no té obligació d’enviar al consumidor un document de desistiment per a poder revocar la contractació del servei ofert a través de les Pàgines, en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

To Top
Product added to cart